СЭЗИС - Бүтээлийн сан

“Green HRM” төслийг ажайл менежментийн үйл явцаар үнэлэх нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Лхагвасүрэн, Эрхэмбаяр
dc.contributor.author Рагчаасүрэн, Энхмаа
dc.date.accessioned 2019-06-27T08:05:45Z
dc.date.available 2019-06-27T08:05:45Z
dc.date.issued 2019-06-27
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1461
dc.description.abstract Олон улсын статистик мэдээллээс үзэхэд нийт хэрэгжиж буй төслүүдийн 25%-30% нь амжилттай хэрэгждэг байна. Үлдсэн төслүүдийн хувьд ямар нэгэн байдлаар сорилттой тулгарах эсвэл амжилтгүй хэрэгждэг байна. Төслүүдийн амжилтгүй хэрэгжих, сорилттой тулгарахад олон хүчин зүйлс байдгаас нэгэн гол нөлөөлөгч нь төслийн удирдлагын аргыг тодорхойлох асуудал юм. Төслийг удирдах олон арга байдгаас сүүлийн жилүүдэд програм хангамжийн салбарт хурдацтайгаар хөгжиж буй арга болох Ажайл менежментийн аргаар явагдсан Ай Ти Зон компанийн хэрэгжүүлсэн “Green HRM” төслийн нэвтрүүлэлтийг бодитойгоор үнэлэхэд зорьсон болно. Судалгааны ажлын хүрээнд тухайн төслийн хэрэгжилтийг төслийн баг болон СЭЗИС болон Заг группийн Green HRM системийн нэвтрүүлэлтийн төлөвлөгөөнд үндэслэн судаллаа. en_US
dc.subject Төслийн удирдлага, Ажайл төслийн удирдлага, Уламжлалт төслийн удирдлага, Скрам аргачлал, Green HRM төсөл, үнэлгээ en_US
dc.title “Green HRM” төслийг ажайл менежментийн үйл явцаар үнэлэх нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах