СЭЗИС - Бүтээлийн сан

“Green HRM” төслийг ажайл менежментийн үйл явцаар үнэлэх нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.