СЭЗИС - Бүтээлийн сан

АЖЛААС ГАРАХ СЭДЭЛД СЭТГЭЛ ХӨДЛӨЛИЙН УХААЛАГ БАЙДАЛ НӨЛӨӨЛӨХ НЬ (“PC mall-ын жишээн дээр”)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.