СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭНИЙ НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН АСУУДАЛ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Б, Дэлгэрмаа
dc.contributor.author Өвөөсүрэн, Энхцэцэг
dc.date.accessioned 2019-06-27T07:34:43Z
dc.date.available 2019-06-27T07:34:43Z
dc.date.issued 2019-06-27
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1455
dc.description.abstract Цаг үеийн хувьд даатгалын салбар үүсч хөгжөөд нилээдгүй хугацааг өнгөрөөж байгаа ч манай улстай хөгжил ойролцоо бусад улс орон мөн бусад санхүүгийн салбартай харьцуулахад даатгалын салбарын өнөөгийн байдал маш сул үзүүлэлттэй байдаг. Өдгөө даатгалын салбар санхүүгийн салбарын 1 хувийг эзэлдэг бол банкны салбар 95 хувийг эзэлж байна. Тиймээс манай улсын хувьд даатгалын салбараа хөгжүүлж олон улсын жишигт нийцүүлэх нь хамгийн тэргүүнд тавигдах шаардлага болоод байгаа билээ. Мөн даатгалын талаар бичсэн судалгаа, мэдээ мэдээлэл бага байдаг, иргэдийн даатгалтай холбоотой мэдлэг сул байдгийн улмаас тус салбар нь төдийлөн хөгжиж чадахгүй байгаа гэсэн албан бус судалгаа байдаг. Иймээс даатгалын салбар, түүний эрх зүйн зохицуулалт тэр дундаа даатгалын гэрээний эрх зүйн зохицуулалт, нөхөн төлбөртэй холбоотой асуудал байгаа эсэх талаар сонгон судлахаар болсон билээ. en_US
dc.subject даатгалын харилцаа, даатгалын эрх зүй, даатгалын гэрээ, нөхөн төлбөр en_US
dc.title ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭНИЙ НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН АСУУДАЛ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн эрх зүй
ife.Мэргэжил.Индекс D380105
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах