СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ БА ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Б, Одзаяа
dc.contributor.author Амарбат, Хулан
dc.date.accessioned 2019-06-27T07:10:10Z
dc.date.available 2019-06-27T07:10:10Z
dc.date.issued 2019-06-27
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1452
dc.description.abstract Компанийн засаглалын хамгийн чухал элемент нэг нь төлөөлөн удирдах зөвлөл юм. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг удирдан чиглүүлж, хяналт тавьж ажиллахын зэрэгцээ компанийг төлөөлөн компанийн үйл ажиллагааны гол шийдвэрүүдийг гаргаж хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалж ажилладаг эрх бүхий субъект юм. ТУЗ нь гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүн, үзүүлэлтийг нягтлан шинжлэх, асуудлыг шийдвэрлэх хангалттай чадвартай байх ба мэргэжлийн болон хувь хүний хувьд чадварлаг хараат бус гишүүдтэй ТУЗ нь компанийн сайн засаглалын хэрэгжилтэнд ихээхэн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд ийм шаардлага хангаагүй ТУЗ-ийн үед компанийн сайн засаглал хэрэгжих нөхцөл бүрддэггүй гэж үздэг. Иймээс миний бие энэхүү судалгааны ажилдаа ТУЗ-н үйл ажиллагаа, бүтэц зохион байгуулалт мөн эрх зүйн зохицуулалтыг судлаж ТУЗ-н эрх зүйн зохицуулалтанд тулгамдаж буй зарим асуудлыг нээн илрүүлэх болон бусад улсад хэрхэн зохицуулагддаг талаар судлаж санал, дүгнэлт боловсруулна. en_US
dc.subject Хувьцаат компани, Компанийн засаглал, Компанийн удирдлага, Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Компанийн тухай хууль, Компанийн засаглалын кодекс en_US
dc.title ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ БА ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн эрх зүй
ife.Мэргэжил.Индекс D380105
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах