СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ БА ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.