СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Бизнесийн менежмент /Оройн хөтөлбөр - Бакалавр/ нь харах "Marketing plan for OPPEN cosmetics"

Сэдвээр Бизнесийн менежмент /Оройн хөтөлбөр - Бакалавр/ нь харах "Marketing plan for OPPEN cosmetics"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Даваажав, Тунсаг (2017-06-21)
    Япон арьс арчилгаа гоо сайхны бүтээгдэхүүн хэрэглэгчийн зан төлөв болон зах зээлийг судлан, түүнд үндэслэн Оппен Косметикийн маркетингийн төлөвлөгөөг боловсруулах.