СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Бизнесийн менежмент /Оройн хөтөлбөр - Бакалавр/ нь харах "Customer centricity culture"

Сэдвээр Бизнесийн менежмент /Оройн хөтөлбөр - Бакалавр/ нь харах "Customer centricity culture"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Пүрэвсүрэн, Лхагвабуд (2017-01-09)
    Үйлчилгээ, нийтийн хоолны салбарт ресторан, пабын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудад өөрийн үнэ цэнээ өсгөх, өрсөлдөөний давуу талыг бий болгох, ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхэд нь туслах, дэмжих шинэлэг боломжуудыг ...