СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Бизнесийн менежмент /Оройн хөтөлбөр - Бакалавр/ нь харах "Culture influences"

Сэдвээр Бизнесийн менежмент /Оройн хөтөлбөр - Бакалавр/ нь харах "Culture influences"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Мөнхжаргал, Ундраа (2017-01-10)
    Улс үндэстэн дамнан ялангуяа нийгэм соёлын хувьд ялгаатай Монгол улсад өөрийн бизнесээ эхлүүлнэ гэдэг нь ямар ч үндэстэн дамнасан корпорациудад (ҮДК) амар зүйл биш билээ. Энэхүү судалгааны ажил нь Монгол улсад үйл ажиллагаагаа ...