СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хувьцаа барьцаалах эрх зүйн зохицуулалт /Нээлттэй компанийн жишээн дээр/

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Д, Оюун
dc.contributor.author Баясгалан, Пүрэвсүрэн
dc.date.accessioned 2019-06-27T06:25:44Z
dc.date.available 2019-06-27T06:25:44Z
dc.date.issued 2019-06-27
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1442
dc.description.abstract Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцаа нь үүргийн гүйцэтгэлийг хангах арга болох тухай онолын асуудлууд, түүний онцлог, хувьцаа барьцаалах тухай, мөн өөрийн улсын хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны эрх зүйн зохицуулалт, хувьцаа барьцаалах арга ажиллагааг гадаадын улс орнуудын эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулан судаллаа. en_US
dc.subject Хувьцаа, хувьцаа барьцаалах en_US
dc.title Хувьцаа барьцаалах эрх зүйн зохицуулалт /Нээлттэй компанийн жишээн дээр/ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн эрх зүй
ife.Мэргэжил.Индекс D380105
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах