СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ХҮҮХДИЙН ОНЛАЙН НОМЫН САНГИЙН ПЛАТФОРМЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Батмөнх, Ганшагай
dc.contributor.author Сэнгээлэн, Ууганбаяр
dc.date.accessioned 2019-06-27T06:22:25Z
dc.date.available 2019-06-27T06:22:25Z
dc.date.issued 2019-06-27
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1441
dc.description.abstract Хүүхэд сурагчдын номын сангаар үйлчлүүлэхэд тулгардаг бодит орчны бэрхшээлүүдийг нь шийдвэрлэсэн, орон зай цаг хугацаанд үл баригдах, уншлагын календарчилсан төлөвлөгөөтэй, уншсан номнуудын тайланг харах бололцоо бүхий хүүхдүүдэд зориулагдсан онлайн номын сангийн платформыг хөгжүүлэх бололцоо байгааг эсэхийг судлах зорилготой en_US
dc.subject ХҮҮХДИЙН ОНЛАЙН НОМЫН САН en_US
dc.subject платформ en_US
dc.title ХҮҮХДИЙН ОНЛАЙН НОМЫН САНГИЙН ПЛАТФОРМЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА en_US


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах