СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫГ БУСДЫН ЭЗЭМШИЛ, АШИГЛАЛТАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ХАРИЛЦААН ДАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.