СЭЗИС - Бүтээлийн сан

СЭЗИС-ийн өдрийн хөтөлбөрийн олон нийттэй харилцах/PR/ кампанит ажлын төлөвлөгөө

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.