СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Семантик вэбийн технологийг цахим номын сангийн системд нэвтрүүлэх

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.author Насанжаргал, Саранчимэг
dc.contributor.other saranchimeg.n@ife.edu.mn en_US
dc.date.accessioned 2014-06-13T07:25:36Z
dc.date.available 2014-06-13T07:25:36Z
dc.date.issued 2014-09-11
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/141
dc.description.abstract Интернэт вэб технологийн хөгжлийн ачаар бид мэдээллийн эрин зуун буюу мэдээллийн хөлгүй их далайн гүнд амьдрах болжээ. Хэдий бидэнд олон зун вэб нөөцүүд, хайлтын системүүд байгаа ч тэдгээр нь бидэнд хэрэгцээтэй, шаардлагатай мэдээллийг олоход төдийлөн оновчтой туслалцаа үзүүлж чадахгүй байна. Google гэх мэт хайлтын томоохон системүүд бидний мэдээллийн эрэл хайгуулд тодорхой дэмжлэг өгч байгаа ч түлхүүр үгэнд суурилсан хайлтын хэдэн мянган магадгүй хэдэн сая илэрцээс өөрсдийн хэрэглэх мэдээллийг олоход хамгийн төвөгтэй хэцүү ажил хэвээр л байна. Манайх шиг хөгжиж байгаа орны хувьд мэдлэгийг бий болгох бүтцийг тодорхойлж эрдэм шинжилгээ судалгааны салбартаа оновчтой шийдлийг хөгжүүлэх, түүгээрээ дамжуулан оюутан, багш эрдэмтэн судлаачдад суралцах, судлах нөөц бололцоог нь бүрдүүлэхийн тулд номын сангийн системд шинэлэг, дэвшилтэт шийдэл бий болгон хөгжүүлэх хэрэгтэй юм. Сүүлийн жилүүдэд вэб технологи дараагийн шатны хөгжүүлэлт буюу семантик вэб технологийг боловсруулан бидэнд илүү ухаалаг хариу өгч чадах вэбүүдийг бүтээх ажил өрнөсөөр байна. Нэн ялангуяа хамгийн үнэт мэдээллийн сан буюу номын сангийн системд семантик вэбийн технологийг нэвтрүүлэх талаар олон төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна. en_US
dc.language.iso mng en_US
dc.subject Research Subject Categories::TECHNOLOGY en_US
dc.title Семантик вэбийн технологийг цахим номын сангийн системд нэвтрүүлэх en_US


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах