СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Байгууллагын соёлын судалгаа (Нью Тур Сафарис ХХК-н жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.