СЭЗИС - Бүтээлийн сан

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХЭЛБЭР, ОНЦЛОГ ХУДАЛДАН АВАГЧИЙН СОНГОЛТОД НӨЛӨӨЛӨХ НӨЛӨӨЛЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА (ТАЛХ, ТАЛХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЖИШЭЭН ДЭЭР)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.