СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ОНЛАЙН АВТОМАШИН ХУДАЛДААНЫ “MISHAMASHIN” ПЛАТФОРМ НЭВТРҮҮЛЭХ НЬ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Э, Цовоо
dc.contributor.author Энхбаяр, Мѳнгѳншагай
dc.date.accessioned 2019-06-26T06:27:41Z
dc.date.available 2019-06-26T06:27:41Z
dc.date.issued 2019-06-26
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1405
dc.description.abstract Монгол улсад автомашин худалдан авах, сонгох байдалд олон тооны зах, хувь хүмүүс болон байгууллагууд гарч ирснээр худалдан авагчдад сонголт хийхэд нѳлѳѳлѳл үүссэнээс шалтгаалан чанар болон бүтээгдэхүүний шаардлага хангагдаагүй автомашин орж ирэх болсон. Судалгааны ажлын зорилго нь автомашин худалдааны вебсайт байгуулах боломжийг судалж дизайн гаргах болно. Үүгээр тухайн салбар дахь худалдан авах үйл явцыг хялбарчилж, худалдан авагчдын цаг завыг хэмнэх болно. en_US
dc.subject ОНЛАЙН en_US
dc.subject АВТОМАШИН en_US
dc.subject ПЛАТФОРМ en_US
dc.subject НЭВТРҮҮЛЭХ en_US
dc.title ОНЛАЙН АВТОМАШИН ХУДАЛДААНЫ “MISHAMASHIN” ПЛАТФОРМ НЭВТРҮҮЛЭХ НЬ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Ж, Сувд-Эрдэнэ


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах