СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Төлөвлөгдсөн маршрутын дагуу аялалд учирч болох эрсдэлийг удирдах нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.