Бакалаврын зэрэг горилсон дипломын ажил: Сүүлд нэмэгдсэн