СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Бакалаврын зэрэг горилсон дипломын ажил

Бакалаврын зэрэг горилсон дипломын ажил

Сүүлд нэмэгдсэн

 • Уранбаатар, Оюу (2023)
  Сүүлийн жилүүдэд дэлхий нийтээрээ экосистемийн алдагдалд маш их анхаарлаа хандуулж байгаа билээ. Экологийн эрүүл тэнцвэртэй байдлыг хадгалахын тулд амьтан, ургамал, далайн төрөл зүйл нь хүнтэй адил чухал юм. Дэлхий зөвхөн ...
 • Халтар, Түмэнбаяр (2024-03-13)
  Academic and popular literature are developing in tandem with the fluctuating advancement of AI and computer power in their use in banking and financial markets. The financial crisis-induced restrictions on economic ...
 • Өлзийсайхан, Амгалан (2024-02-26)
  Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд ачаа тээврийн салбарт ачаа барааг бүртгэлжүүлэх нь чухал ач холбогдолтой талаар судаллаа. Ачаа бараа бүртгэх үйл явцыг автоматжуулах нь байгууллага урт удаан хугацаанд оршин тогтнох гол суурь ...
 • Докин, Амарболд (2024-02-22)
  Монгол улсын бүх их дээд сургууль оюутнуудаа дадлага хийлгэхийг зайлшгүй шаарддаг. Дадлага хайхаас эхлээд хамгаалаад дуустал оюутан, байгууллага, сургууль талаас олон асуудал гарч ирдэг. Энэхүү дипломын ажлаар Санхүү Эдийн ...
 • Алтантүлхүүр, Мөнхсаруул (2024-01-31)
  COVID-19 has had a significant impact on the economies of numerous nations around the world. It also had a significant effect on Mongolia's economy. From January 27, 2020, until May 11, 2021, Mongolia implemented a harsh ...
 • Онолбаатар, Цэнд-Аюуш (2024-01-26)
  Энэхүү дипломын ажилд Мертоны багцын оновчтой сонголтын бодлогыг ашиглан эрсдэлтэй болон эрсдэлгүй хөрөнгүүдээс багц бүрдүүлсэн. Мертоны загвар нь шугаман хэлцлийн зардалтай байх нөхцөлийг авч үзсэн бөгөөд ханамжийн ...
 • Борис, Баасансүрэн (2024-01-19)
  Иргэний эрх зүйн харилцаанаас үүссэн маргаантай холбоотой асуудлаар буюу барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээтэй холбогдон үүссэн маргааныг арбитр эсхүл шүүхээр эцэслэн шийдвэрлүүлэхээс өмнөх шатанд маргаанаас зайлсхийх, шийдвэрлэх ...
 • Доржпалам, Дорждэрэм (2024-01-18)
  Өндөр хөгжсөн болон хөгжиж буй бүхий л улс орнуудын хувьд жижиг, дунд үйлдвэр, гарааны бизнест зориулсан санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмж нь эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийнх нь томоохон асуудал болжээ. Энэхүү судалгааны ...
 • Цэен-Ойдов, Мөнхшүр (2024-01-16)
  Энэхүү судалгааны ажил нь aiwibi брэндийн живх хэрэглэгчийн худалдан шийдвэрт нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлох зорилготой. Нийт 3н жилийн хугацаанд буюу 2020 оноос 2022 оны хооронд 217163 хүүхэд шинээр мэндэлсэн ...
 • Batsaikhan, Khishigbayar (2023-12-27)
  The COVID-19 pandemic has been impacting the entire world since the end of 2019. This virus caused an emergency that turned into a $90 trillion global public health and economic crisis. In Mongolia's scenario, the economy ...
 • Баттогтох, Тэмүүлэн (2023-11-22)
  尽管蒙古公民和企业最近对加密货币越来越感兴趣,但该研究是为了应对在金融知识和信息安全脆弱的时候研究加密货币风险的需要。 这项研究是关于加密货币及其基础技术,并借鉴国外经验来识别潜在风险并找到预防方法。 由于对加密货币的了解不足、金融知识、信息安全和计算机技能低下,加密货币用户面临资产、金钱、损失和高额费用的风险。 为避免这种风险,您需要阅读与加密货币相关的新闻和信息,熟悉服务条款和条件,与服务提供商的合同,做出选择,参与信息安全后的风 ...
 • Гончигдорж, Бат-Оргил (2023-11-09)
  建筑业是蒙古国的主要产业之一。到2022年,它贡献了该国GDP的4.2%,雇用了约8.1万人,占劳动力总数的7.2%。如果包括那些从事与建筑相关的服务和生产部门的工人,如建筑材料、设计、电子和家具生产和贸易,这个数字将扩大到 13万名工人。建筑业对宏观经济有重大影响,因为这些工人赚取的工资和收入被重新投资到经济中。从 2020 年第一季度到 2023 年,新房每平方米的平均价格上涨了 47%。 本研究旨在仔细研究影响蒙古国首都乌兰巴 ...
 • Тэгшсайхан, АРИУНХҮСЭЛ (2023-10-28)
  Олон улсын агаарын тээврүүд монгол улсад нэвтэрснээр Монголын болон гадаадын жуулчид олон улсын чанарын стандартыг шаалдах болсон. Үүнийг даган агаарын тээврийн салбарт өрсөлдөөн нэмэгдэж буй нөхцөлд өрсөлдөх чадвараа ...
 • Ванчин, Мөнхжаргал (2023-10-13)
  当今世界,电子环境正在飞速发展。 随之而来的是,网购文化进入了各个国 家,足不出户就可以购物。在蒙古,电商也逐渐进入市场。以前,蒙古人对电 子商务知之甚少,但由于在蒙古 Covid-19 隔离期间电子商务的使用增加,电子 商务用户数量急剧增加,人们了解电子商务的有用方面商务让生活更轻松 ,电 子商务行业在蒙古有进一步发展的趋势是选择。 目前,蒙古国在短短几年内发展了很多网店和购物 APP(研究显示,在蒙古 截至 2022 年 ...
 • Ганбаатар, Сүлдбаатар (2023-10-06)
  Хятад болон АНУ гэх мэт хил дамнасан цахим худалдаа хөгжсөн орнуудын энэ сэдэвтэй холбоотой бүтээлүүдийг судалж Монголчууд болон Монголд амьдарч буй иргэдээс авсан судалгаа дээр үндэслэн Монголд ирээдүйд хэрхэн хил дамнасан ...
 • Батсайхан, Гантулга (2023-10-05)
  Технологийн эрин үе эхэлснээр хүний ​​амьдралын хэв маяг улам бүр цахимжиж байна. Өдөр бүр шинэ амьдралын хэв маяг, шинэ зуршил нэмэгдэж, дэлхийн өдөр тутмын амьдрал хэрхэн хувьсан өөрчлөгдөж, хурдасч байгааг та мэдрэх ...
 • Зоригтбаатар, Цэцэгзул (2023-10-05)
  刑法一直是任何国家法律体系的重要组成部分, 是维护社会秩序和执法的基础。 本文旨在通过分析两国刑法的背景、结构、地域规制、刑罚制度的基本原则、犯罪率与刑事责任等方面,对中蒙刑法进行比较研究。近年来,中国和蒙古都进行了重大的法律改革,以反映各自的社会、政治和文化情况。 虽然两国的法律制度和刑法各不相同,但在刑事犯罪和处罚方面却有一些相似之处。本论文将首先介绍中国和蒙古刑法的历史背景,然后分析其法律结构、地域法规和刑罚制度的原则。 ...
 • Бадмаараг, Минжин (2023-10-05)
  In this study, I analyze the relationship between managerial compensation, corporate risk, and operating efficiency in Taiwan stock market-listed companies. There are three main aspects to this study. To begin with, ...
 • Мөнхбат, Хас-Очир (2023-10-05)
  This project aims to research cryptocurrency's impact on central banks' decisions and market effects. Central banks and governments are significant regulators and money circulation controllers, influencing inflation ...
 • Батцэнгэл, Ангар (2023-10-05)
  This work is devoted to the study of the development of the financial systems of foreign countries. The financial systems of the United States of America and the People's Republic of China were chosen as the object of ...

Олныг харах