Хүсэлт илгээх

Та энэхүү файлыг үзэхийн тулд нэвтрэх шаардлагатай

Нэвтрэх

Банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд тогтвортой санхүүжилтийн зарчмыг тусгах боломжууд

  1. И-мэйл хаяг нь файлыг явуулахад ашиглагдана.
  2. Файл