СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд тогтвортой санхүүжилтийн зарчмыг тусгах боломжууд

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.