СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Estimation of Top 5 electronics company's stock return

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.