СЭЗИС - Бүтээлийн сан

"КОМПАНИЙН НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ОЙЛГОЛТОНД ГАРЧ БУЙ ӨӨРЧЛӨЛТҮҮДИЙГ СУДЛАХ НЬ"

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.