СЭЗИС - Бүтээлийн сан

IPO гаргасан компанийн урт хугацааны гүйцэтгэлд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.