СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Шатахуун импортлогч компаний санхүүжилтийн эх үүсвэрийг худалдааны санхүүжилтийн хэрэгсэлээр хангах боломж, арга зам

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.