СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Борлуулалтын ажилтнуудын ёс суртахуунтай зан төлөв байгууллагын харилцагчдын сэтгэл ханамж, үнэнч байдалд нөлөөлөх нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.