СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Спорт хувцас хэрэглэгчдийн худалдан авах шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.