СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Зочлохуй үйлчилгээний салбар дах хоол ундааны зардлын хяналтыг сайжруулах нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Г, Гантулга
dc.contributor.author Манушка, Болор
dc.date.accessioned 2019-05-29T08:48:03Z
dc.date.available 2019-05-29T08:48:03Z
dc.date.issued 2019-05-29
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1291
dc.description.abstract Сүүлийн жилүүдэд дэлхий даяар огцом өсөлтийг харуулж буй нэгэн салбар бол аялал жуулчлал, зочлохуй үйлчилгээний салбар юм. Бусад салбартай харьцуулбал ирээдүйд өсөх хандлагатай байгаа бөгөөд энэ салбарын хамгийн голлох үйлчилгээ нь хоол ундааны салбар болно. Салбарын өсөлтийг дагаж, өрсөлдөөн улам бүр ширүүсэж буй учир үйл ажиллагаагаа илүү тогтвортой болгох арга хэрэгслийн нэг нь санхүүгийн хяналтыг зөв сайн хийх болоод байна. Энэхүү судалгааны зорилго нь хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний өртгийг Нягтлан Бодох Бүртгэлийн сүүлийн үеийн хандлага болох “Үйлдэлд суурилсан өртөг”-ийн аргыг ашиглан үнэн зөв бодитой тооцох аргыг боловсруулж, шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх, практик дээр туршиж, санал зөвлөмж гаргахад оршино. en_US
dc.subject хоол ундаа, нийтийн хоол, зардлын хяналт en_US
dc.subject өртөг, хоол үйлдвэрлэл en_US
dc.title Зочлохуй үйлчилгээний салбар дах хоол ундааны зардлын хяналтыг сайжруулах нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Д, Отгончимэг


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах