СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Жуулчны баазын хүний нөөцийн зарим тулгамдсан асуудлыг тодорхойлох

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.