СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ХИЙМЭЛ ОЮУНД СУУРИЛСАН АВТОМАТ ХАРИУЛАГЧ( САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.