СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Жуулчны баазын нэмэлт бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх боломжийн судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Б, Цогтбаяр
dc.contributor.author Самбуу, Буянхишиг
dc.date.accessioned 2019-04-04T05:57:09Z
dc.date.available 2019-04-04T05:57:09Z
dc.date.issued 2019-04-04
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1258
dc.description.abstract Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэх зорилгоор Монголын зарим жуулчны баазуудыг судалж жуулчдад зориулсан нэмэлт бүтээгдэхүүнийг санал болгоно. Аялал жуулчлалын салбар дахь хариуцлагатай байдлыг хангах чухал асуудал бол аялал жуулчлалын тогтвортой байдал юм. Тогтвортой байдлыг нөхцөлдүүлэгч үндсэн чиглэл нь нийгэм, соёл, эдийн засаг, байгаль орчны асуудлуудыг хамрах бөгөөд тогтвортой аялал жуулчлалын зорилгыг хангахад оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа, харилцан дэмжлэг чухал нөлөө үзүүлдэг. Тогтвортой аялал жуулчлалын хөгжлийг аялал жуулчлалын маркетингийн үйл ажиллагаагаар дэмжих, өөрөөр хэлбэл жуулчны баазын нэмэлт бүтээгдэхүүнд өчүүхэн ч гэсэн нэмэр болох шинэлэг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг жуулчны баазад санал болгох ач холбогдлыг энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд судлав. en_US
dc.subject 1.1.2 Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд төр, хувийн хэвшил, орон нутгийн иргэдийн оролцоо en_US
dc.subject Аялал жуулчлалын нэгдсэн судалгаа en_US
dc.subject Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт en_US
dc.subject Маркетингийн стратеги en_US
dc.subject 1.2 Жуулчны баазын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тухай ойлголт en_US
dc.subject 1.2.2 Жуулчны баазын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний бүтэц en_US
dc.subject Судалгаа en_US
dc.subject Аялал жуулчлалын үйлчилгээ en_US
dc.title Жуулчны баазын нэмэлт бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх боломжийн судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Б, Цогтбаяр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах