СЭЗИС - Бүтээлийн сан

БНХАУ-аас Монгол улсын уул уурхайн салбарт хийгдэх хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх боломж, арга зам

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.