СЭЗИС - Бүтээлийн сан

НИЙГМИЙН ТОДОРХОЙ АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ЗОРИЛГО БҮХИЙ ТӨСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙГ КОРПОРЭЙТ ФИЛАНИТРОПИ АРГААР БОСГОХ НЬ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.