СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Risk assessment of Bitcoin: An application of Extreme Value Theory

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.