СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Дадлагын тайлан /Мэдээллийн системийн менежмент бакалавр/

Дадлагын тайлан /Мэдээллийн системийн менежмент бакалавр/