СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Mongolie Voyages ХХК-ийн группээр аялагчдын үйлчилгээг дотоодын зах зээлд нэвтрүүлэх боломжийн судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Түмэнбилэг, Ууганболд
dc.contributor.author Дамдинсүрэн, Батжаргал
dc.date.accessioned 2019-02-01T09:55:13Z
dc.date.available 2019-02-01T09:55:13Z
dc.date.issued 2019-02-01
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1147
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажлаар Монгол улсад нэвтрүүлэх боломжтой шинэ аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний судалгааг хийсэн болно. Судалгааны обьектын хувьд Монголиа Вояжс ХХК-г сонгон авсан. Энэхүү судалгаагаар группэр аялах боломжийг, шинэ бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх боломжийг болон аялал жуулчлалын салбарын өнөөгийн байдлыг судлах болно. en_US
dc.subject Аялал жуулчлал en_US
dc.title Mongolie Voyages ХХК-ийн группээр аялагчдын үйлчилгээг дотоодын зах зээлд нэвтрүүлэх боломжийн судалгаа en_US
dc.title.alternative Аялагчдын үйлчилгээг дотоодын зах зээлд нэютрүүлжх боломжийн судалгаа en_US
ife.Диплом.Зөвлөх Тамир, Төгөлдөр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах