СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тогтолцоонд тулгамдаж буй асуудал

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Жамъяансүрэн, Хулан
dc.contributor.author Амарсанаа, Анударь
dc.date.accessioned 2018-11-16T06:44:51Z
dc.date.available 2018-11-16T06:44:51Z
dc.date.issued 2018-11-16
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1145
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажлаар ФАТФ буюу олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллагын Монгол улс дахь хяналтын тухай болон мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тогтолцоонд тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлохыг зорилоо. en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject мөнгө угаах гэмт хэргийн хор уршиг en_US
dc.subject мэдээллэх үүрэгтэй этгээд en_US
dc.subject терроризмтой тэмцэх тогтолцоо en_US
dc.subject мөнгө угаах en_US
dc.subject мөнгө угаах хэлбэрүүд en_US
dc.subject мөнгө угаах аргууд en_US
dc.subject мөнгө угаах гэмт хэргийн тухай en_US
dc.title Мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тогтолцоонд тулгамдаж буй асуудал en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн эрх зүй
ife.Мэргэжил.Индекс D380105
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах