СЭЗИС - Бүтээлийн сан

KFC рестораны үйлчилгээний чанарыг хэмжих нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.