СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Компаний хувьцаа эзэмшигчийн эрхийн зарим асуудал

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Сурмаахорол, Батбуян
dc.contributor.author Одон-Энх, Саруулчимэг
dc.date.accessioned 2018-11-16T05:30:15Z
dc.date.available 2018-11-16T05:30:15Z
dc.date.issued 2018-11-16
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1143
dc.description.abstract Хэдийгээр хууль тогтоомжид хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг харьцангуй сайн тусгаж өгсөн гэж үзэж байгаа боловч одоо хүртэл практикт хувьцаа эзэмшигч эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь асуудал үүссээр байна. Тухайн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд гадаадын орны зохицуулалттай харьцуулж монгол улсын компаниудын дунд хийгдсэн судалгаанд дүгнэлт хийсэн. Компанийн зүгээс хувьцаа эзэмшигчдэд компаний талаар бүрэн мэдээллийг олгож чадахгүй байгаа нь эргээд хувьцаа эзэмшигч нь компанид хяналт тавьж чадахгүй байгаа нөхцөл байдлыг бий болгож байгаа бөгөөд үүнийг шийдвэрлэхийн тулд компаний зүгээс мэдээ мэдээлэл олгох сургалт зохион байгуулах, Жижиг хувьцаа эзэмшигч нарын хувьд компаний үйл ажиллагаанд хяналт тавих, ХЭХ-д санал өгөх эрхийг хязгаарласан байгаа бөгөөд үүнийг шийдвэрлэхэд жижиг хувьцаа эзэмшигч нар нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох эрхтэй байлгах талаар зохицуулж өгсөн Итали улсын жишгийг дагах талаарх зохицуулалтыг компанийн хуулинд тусгаж өгөх талаар бичигдсэн судалгааны ажил болно. en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject хувьцаа эзэмшигчдийн хурал en_US
dc.subject хөрөнгийн бирж en_US
dc.subject хяналтын багц эзэмшигч en_US
dc.subject хувьцаа эзэмшигч en_US
dc.subject санхүүгийн зохицуулах хороо en_US
dc.subject үнэт цаас en_US
dc.subject хувьцааны төрөл en_US
dc.subject компаний хувьцаа эзэмшигч en_US
dc.title Компаний хувьцаа эзэмшигчийн эрхийн зарим асуудал en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн эрх зүй
ife.Мэргэжил.Индекс D380105
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах