СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Монгол Улсын хөрөнгийн зах зээлийн эрх зүйн орчны өнөөгийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Сурмаахорол, Батбуян
dc.contributor.author Содномдарам, Мэргэд
dc.date.accessioned 2018-11-16T05:27:41Z
dc.date.available 2018-11-16T05:27:41Z
dc.date.issued 2018-11-16
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1142
dc.description.abstract Монголын хөрөнгийн зах зээлийн эрх зүйн орчныг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн бирж, Монголын үнэт цаасны биржийн журмууд тодорхойлж байна. Судалгааны хүрээнд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай, Иргэний хууль, Компанийн тухай, Хөрөнгө оруулалтын тухай, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай, Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай, Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай, Өрийн удирдлагын тухай, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиуд нь өөр өөрийн гэсэн онцлог зохицуулалттай ба хөрөнгийн зах зээлийг хэрхэн зохицуулж байгааг судалсан. Мөн Санхүүгийн зохицуулах хорооны Үнэт цаасны газраас гаргадаг журмууд, Монголын хөрөнгийн бирж, Монголын үнэт цаасны биржүүдийн журмуудыг судлав. en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject хуульчилсан акт en_US
dc.subject хууль en_US
dc.subject хөрөнгө оруулагч en_US
dc.subject зохицуулалттай этгээд en_US
dc.subject үнэт цаас гаргагч en_US
dc.subject Монголын үнэт цаасны бирж en_US
dc.subject Монголын хөрөнгийн бирж en_US
dc.subject Санхүүгийн зохицуулах хороо en_US
dc.subject үнэт цаасны зах зээлийн эрх зүй en_US
dc.subject хөрөнгийн зах зээл en_US
dc.subject санхүүгийн зах зээл en_US
dc.title Монгол Улсын хөрөнгийн зах зээлийн эрх зүйн орчны өнөөгийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн эрх зүй
ife.Мэргэжил.Индекс D380105
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах