СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Мөнгө угаах гэмт хэргээс урьдчилан сэргиййлэх арга зам

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Лхагвасүрэн, Хаш
dc.contributor.author Мөнхсайхан, Цолмонтуяа
dc.date.accessioned 2018-11-16T05:07:08Z
dc.date.available 2018-11-16T05:07:08Z
dc.date.issued 2018-11-16
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1137
dc.description.abstract Мөнгө угаах гэмт хэргийг олон улсын эрүүгийн эрх зүйд эдийн засаг, нийгэм, улс төрийн гэсэн үндсэн 3 харилцаанд хамгийн их хор хохирол учруулдаг гэмт хэрэг гэж үздэг бөгөөд энэ гэмт хэрэг нь "биет хохирогчгүй" хохиролын хэмжээг тодорхойлох боломжгүй, хор хохирол нь негатив болон позитив байдлаар банк санхүү, хөрөнгө оруулалт, худалдаа үйлчилгээ, үнэт цаас гэх мэт эдийн засаг, нийгмийн салбарт хор уршигтай үр дагаваруудыг бий болгодог. en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject позитив en_US
dc.subject негатив en_US
dc.subject улс төр en_US
dc.subject эдийн засаг en_US
dc.subject нийгэм en_US
dc.subject эрх зүйн зохицуулалт en_US
dc.subject мөнгө угаах мөнгө угаах гэмт хэрэг en_US
dc.title Мөнгө угаах гэмт хэргээс урьдчилан сэргиййлэх арга зам en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн эрх зүй
ife.Мэргэжил.Индекс D380105
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах