СЭЗИС - Бүтээлийн сан

СЭЗИС-ийн ухаалаг цахим сургалтын хичээлийн түвшний гарц үр дүнг үнэлэх аргачлалыг хэрэгжүүлэх

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Сундуйжав, Батсүх
dc.contributor.author Энхтөр, Золбоо
dc.date.accessioned 2018-11-16T04:37:39Z
dc.date.available 2018-11-16T04:37:39Z
dc.date.issued 2018-11-16
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1136
dc.description.abstract СЭЗИС-ийн ухаалаг цахим сургалтын систем дэх гарц үр дүнгийн үнэлгээний модулийг ашиглан оюутны мэдлэг, ур чадварт үнэлгээ хийх процессыг хялбаршуулж сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаа болон хичээлийн агуулга, зорилтын ажилбаруудын хүрээнд сайжруулахад дэмжлэг болохуйц дэд системийг нутагшуулан зөвлөмж боловсруулсан байна. en_US
dc.subject Цахим сургалт en_US
dc.subject Ухаалаг цахим сургалтын систем en_US
dc.subject Мүүдл en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject гарц үр дүнг үнэлэх en_US
dc.subject сургалтын үйл ажиллагаа en_US
dc.subject дэд систем en_US
dc.subject нутагшуулах en_US
dc.title СЭЗИС-ийн ухаалаг цахим сургалтын хичээлийн түвшний гарц үр дүнг үнэлэх аргачлалыг хэрэгжүүлэх en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежмент, мэдээллийн системийн
ife.Мэргэжил.Индекс D341300
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Насанжаргал, Саранчимэг


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах