СЭЗИС - Бүтээлийн сан

СЭЗИС-ийн ухаалаг цахим сургалтын хичээлийн түвшний гарц үр дүнг үнэлэх аргачлалыг хэрэгжүүлэх

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.