СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх арга зам

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Лхагвасүрэн, Хаш
dc.contributor.author Чүлтэмсүрэн, Дамдиндорж
dc.date.accessioned 2018-11-16T04:18:12Z
dc.date.available 2018-11-16T04:18:12Z
dc.date.issued 2018-11-16
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1131
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажлаар улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх зөрчил болон гэмт хэргийн онолын үндэслэл, хууль зүйн зохицуулалтыг судалж, тус гэмт хэрэгтэй холбоотой судалгаа хийж, гарч буй нөхцөл, шалтгааныг тогтоон, хууль зүйн тулгамдсан асуудлыг олох, тус гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга замыг боловсронгуй болгохыг зорилоо. en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject мөрдөн байцаах en_US
dc.subject хэрэг бүртгэх en_US
dc.subject урьдчилан сэргийлэх en_US
dc.subject шүүхийн шийдвэр en_US
dc.subject хууль эрх зүй en_US
dc.subject гэмт хэрэг en_US
dc.subject улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх зөрчил en_US
dc.title Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх арга зам en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн эрх зүй
ife.Мэргэжил.Индекс D380105
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах