СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Access панел платформыг оюутны зах зээлд нэвтрүүлэх боломжийн судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.