СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Байгууллагын энтрепренершип хандлагыг үнэлэх нь /Хаан болон Хас банкны жишээн дээр/

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Дамба, Гэрэлмаа
dc.contributor.author Энхтуяа, Мөнхчимэг
dc.date.accessioned 2018-11-14T04:53:15Z
dc.date.available 2018-11-14T04:53:15Z
dc.date.issued 2018-11-14
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1121
dc.description.abstract Байгууллагын энтрепренершип хандлага нь одоо үйл ажиллагаагаа явуулж буй бизнес дотор явагддаг процесс бөгөөд уг хандлагыг хэрэгжүүлснээр/дэмжсэнээр шинэ бизнесийн хөрөнгө оруулалт, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нэвтрүүлэх, процессын хөгжүүлэлт болон стратегийн эсвэл өрсөлдөөний хэв загварын шинэчлэлтийг бий болгох боломжийг бий болгох боломжтой бөгөөд үүнийг бий болгоход байгууллагад нөлөөлдөг хандлага юм. Өөрөөр хэлбэл Байгууллагын энтрепренершип хандлага бол байгууллагын нэгж хувь хүн болон бүлэг хүмүүс шинэчлэлийг бий болгох үйл явц юм. Стандартчилагдсан, тогтсон үйл ажиллагаа болон соёлтой, удаан хугацаагаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа банкны байгууллагын хувьд шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэвтрүүлж, шинэ технологи, инновацитай ойрхон байх нь бусад өрсөлдөгч банкнуудаас ялгарах гол хүчин зүйл бөгөөд харилцагч нартаа өгөх гол үнэ цэнийн нэг юм. Тиймээс ч БЭ хандлага нь банкны буюу үйлчилгээний байгууллагад зайлшгүй байх ёстой зүйлсийн нэг юм. Энэхүү судалгаагаар Хаан болон Хас банкны ажилчдаас тус бүр 42 түүвэр бүрдүүлж CEAI судалгааны аргыг ашиглан Тодорхойлогч статистик, ANOVA, Найдвартай байдлын шинжилгээ зэргийг хийж үр дүнг тодорхойлсон юм. en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject судалгаа шинжилгээ en_US
dc.subject байгууллагын хил хязгаар en_US
dc.subject цаг хугацааны хүртээмжтэй байдал en_US
dc.subject шагнал урамшуулал en_US
dc.subject ажил үүргийн бие даасан байдал en_US
dc.subject удирдлагын дэмжлэг en_US
dc.subject байгууллагын энтрепренершип en_US
dc.title Байгууллагын энтрепренершип хандлагыг үнэлэх нь /Хаан болон Хас банкны жишээн дээр/ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах