СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Байгууллагын энтрепренершип хандлагыг үнэлэх нь /Хаан болон Хас банкны жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.