СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хөрөнгийн зах зээл дэх брокер, дилерийн компанийн оролцоо, түүнийг нэмэгдүүлэх арга зам

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.