СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хэрэгцээг тодорхойлох нь /адууны ашиг шимт чанарыг ашиглах жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.